This form is currently in testing mode.

If you are the form owner and happy with the result, you can put this form into production by upgrading your account here.

If you are a visitor, don't fill out this form!DOTAZNÍK ZAMĚSTNANCE

Odesláním tohoto formuláře stvrzuji:

• že jsem pojištěn/a u výše uvedené zdravotní pojišťovny,
• že souhlasím, aby má osobní a personální data byla použita pro účetní, mzdovou a personální agendu
• že jsem nezatajil/a žádné údaje nutné pro založení pracovně právního vztahu
• že pokud jsem uživatelem důchodu, doložím příslušnými doklady správnost uvedených údajů