DOTAZNÍK ZAMĚSTNANCE

Odesláním tohoto formuláře stvrzuji:

• že jsem pojištěn/a u výše uvedené zdravotní pojišťovny,
• že souhlasím, aby má osobní a personální data byla použita pro účetní, mzdovou a personální agendu
• že jsem nezatajil/a žádné údaje nutné pro založení pracovně právního vztahu
• že pokud jsem uživatelem důchodu, doložím příslušnými doklady správnost uvedených údajů